/

Welkom

Advocatenkantoor Van De Keere is een multidisciplinair advocatenkantoor gelegen te Gent met een
sterke focus op kwalitatieve juridische dienstverlening.
 
De dienstverlening strekt zich uit van het verdedigen en vertegenwoordigen voor de Belgische en Europese
rechtbanken en Hoven tot het verlenen van advies, het opstellen van contracten en het voeren van onderhandelingen.
 
Het kantoor is voornamelijk actief in het burgerlijk recht (aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht en familierecht),
handelsrecht, verkeersrecht, strafrecht en fiscaal recht.
 
Steeds wordt op een persoonlijke, transparante en toegankelijke wijze gecommuniceerd
aangaande de stand van het dossier. Wanneer voldaan is aan de voorwaarden kan pro-deo opgetreden worden.

Team

Didier Van De Keere

 • Licentiaat in de rechten  
 • Advocaat sinds 1977

Materies

 • huurrecht
 • bouw- en aannemingsrecht
 • familierecht (echtscheiding, erfenis, afstamming,..)
 • strafrecht 
 • verkeersrecht
 • burgerlijk aansprakelijkheidsrecht
 • contractenrechten
 • intellectuele rechten

Laurent Van De Keere

 • Master in de rechten (optie ‘Economisch recht’)
 • Houder getuigschrift 'Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken' 
 • Advocaat sinds 2013

Materies

 • strafrecht 
 • jeugdrecht
 • familierecht
 • vreemdelingenrecht

/

Expertises

Praktisch

TARIEVEN

Erelonen

In de regel worden de diensten verstrekt tegen betaling van een vooraf mee te delen uurloon variërend van € 125,00 tot € 250,00.

Daarbij gaat het om volgende diensten (niet beperkte opsomming): telefonische consultaties, consultaties na afspraak, mondelinge en schriftelijke adviesverlening, behartiging van rechtszaken als eiser of verweerder, en in strafzaken als beklaagde, burgerlijke partij, burgerlijk aansprakelijke partij, enz.…

Evenwel kan ook steeds vooraf een vast forfaitair bedrag als ereloon voor een welbepaalde zaak overeengekomen en bepaald worden.

Kantoorkosten

Evenwel kunnen de hiervoor bedoelde kantoorkosten ook globaal forfaitair vastgesteld of bepaald worden op een breukdeel van 1/3 van het bedrag van het ereloon. Als dit het geval is wordt zulks voor of uiterlijk bij de opening van het dossier onmiddellijk, schriftelijk bevestigd.

De facturen met aangehechte kosten en ereloonstaten zijn betaalbaar op het adres van het advocatenkantoor door overschrijving naar de financiële rekening van de advocaten uiterlijk 2 weken na datum van aflevering.

Bij betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van de plaats waar het kantoor gelegen is, territoriaal bevoegd.

GEGEVENS ADVOCATEN

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van het kantoor is verzekerd via de door Orde van Vlaamse Balies gesloten collectieve verzekering “burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid” bij AMLIN Europe NV met waarborg van 1.250.000 EUR per schadegeval.

DIDIER VAN DE KEERE                   

OND: 0812.596.912                  BEROEPSREKENING:BE29 6301 9011 0864

BTW: BE 0812 596 912             DERDENREKENING: BE11 6301 9502 7148

LAURENT VAN DE KEERE

OND: 0539.872.405                   BEROEPSREKENING: BE76 6301 9137 4995

BTW: BE 0539.872.405             DERDENREKENING: BE07 6301 9517 4466 

 

 

Contact

Tel.: 09/224.12.10. 
Fax.: 09/233.78.81 
E-mail: info@advocatenkantoorvdk.be 

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Disclaimer & privacy